Vestnik On-line
Orenburg State University june 20, 2018   RU/EN
Headings of Vestnik
Education
Other

Search
Vak
Антиплагиат
Orcid
Viniti
ЭБС Лань
Rsl
Лицензия Creative Commons

A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z   q  

Ubiyko V.I.
Uchaev A.P.
Udachin V.N.
Udachina M.A.
Udovichenko E.V.
Udovin V.G.
Ukenov B.S.
Ukrainchenko D.A.
Uksukbaeva A.K.
Ulanov A.V.
Ulcheva T.A.
Ulitina A.Yu.
Ulyadarova V.E.
Ulyanova S.B.
Umanets O.Yu.
Umanskaya N.E.
Umanskaya O.L.
Umarova A.B.
Umarova L.F.
Umrihina V.V.
Unagaeva N.A.
Unishkova L.I.
Upine A.M.
Upine N.D.
Urakova N.A.
Urazbahtina K.A.
Urazbahtina N.A.
Urazgildin R.V.
Urbanovich L.Yu.
Urmantsev N.M.
Urvaev D.G.
Urynbaeva G.N.
Usacheva Yu.N.
Usanova G.Yu.
Usanova O.G.
Usen K.
Usenbaeva Zh.K.
Ushakov Yu.A.
Ushakova M.V.
Ushakova O.A.
Ushakova Yu.V.
Usik O.E.
Usik V.V.
Uskova E.O.
Usmanov I.Yu.
Usmanov V.V.
Usmanova A.F.
Usov D.S.
Usova L.B.
Ustinova G.M.
Ustinova O.Yu.
Ustselemova N.A.
Usvyatsov B.Ya.
Utaliev A.A.
Utenin M.V.
Utenin V.V.
Utenina V.V.
Utepov M.B.
Utkin A.I.
Utkin S.I.
Utkina E.S.
Utkina N.V.
Utkina T.I.
Utyamisheva T.Yu.
Uvarov A.A.
Uvarov A.M.
Uvarova E.A.
Uzeneva A.N.
Uzunyan D.G.
Uzyakov A.D.
Uzyakov M.R.
Uzyakov R.N.

Editor-in-chief
Zhanna Anatolievna
Ermakova

Crossref
Cyberleninka
Doi
Europeanlibrary
Googleacademy
scienceindex
worldcat
© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OGU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель, издатель, редакция: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: Ж.А. Ермакова
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru
1999–2018 © CIT OSU