Vestnik On-line
Orenburg State University november 28, 2021   RU/EN
Headings of Vestnik
Pedagogics
Psychology
Other

Search
Vak
Антиплагиат
Orcid
Viniti
ЭБС Лань
Rsl
Лицензия Creative Commons

February 2015, № 2 (177)Banokina K.O., Temkina V.L. THE CONCEPT "FEAR" IN ENGLISH WORLD WAR I POETRYAnnotation. The investigation is connected with the concept "fear". The subject is the components, forming the interpretative field of the concept under investigation. The present paper focuses on the analysis of the lexemic realization methods and peculiarities of the concept "fear" in the "trench poetry". The authors also propose classification of all components included into the field of the concept "fear". Key words: concept, fear, "trench poetry", lexemic realization, classification.

Download
References:

1. Banokina, K. O. Sravnitelnaya rekonstruktsiya lexico-semanticheskih poley "strah" / "fear" v anglijskom i russkom yazykah [Electronic resource] / K. O. Banokina, M. Yu. Romanyuk // Universitetskiy kompleks kak regionalnyu tsentr obrazovaniya, nauki i kultury: materialy Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii; Orenburgskiy gos. un-t. — Orenburg: OOO IPK "Universitet", 2014. — 4014 p. ISBN 978-5-4417-0309-3. — CD-ROM. — Zagl. s etiketki diska.

2. Demjyankov, V. Z. Psiholingvistika // Kratkiy slovar kognitivnyh terminov / E. S. Kubryakova, V. Z. Demjyankov, U. G. Pankrats, L. G. Luzina. — Moskva, 1996. — pp.147-153.

3. Demjyankov, V. Z. Termin "concept" kak element terminologicheskoy kultury // Yazyk kak materiya smysla: sbornik statey v chest akademika N. YU. Shvedovoy / pod red. M. V. Lyapon. — Moskva: Azbukovik, 2007. — pp. 606-622.

4. Ionkins, G. E. Angliyskaya poeziya XX veka (1917-1945) / G. E. Ionkins. — Moskva: Vysshaya shkola, 1980. — 200 p.

5. Novaya filosofskaya enciklopediya: T. 3 / pod red. V. S. Stepina. — Moskva: Mysl, 2010. — 695 p.

6. Popova, Z. D. Semantiko-kognitivnyu analiz yazyka. Monografiya / Z. D. Popova, I. A. Sternin. — Voronezh: Istoki, 2007. — 250 p

7. Predmet i zadachi psihofiziologii [Electronnyu resurs] // Psihofiziologiya.– Rezhim dostupa:http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychophysiology/index.html. — Zagl. s ekrana.

8. Rassvet v transheyah // Vsemirnaya literatura. Neman: ezhemesyachnyu literaturno-hudojestvennyu i obshchestvenno-politicheskii zhurnal. — Minsk: Neman, 2011, №5, pp. 155-160.

9. Slovar sociolingvisticheskih terminov / pod red. doktora filol. nauk V. YU. Mihalchenko. — Moskva: Rossiyskaya akademiya nauk. Institut yazykoznaniya. Rossiyskaya akademiya lingvisticheskih nauk, 2006. — 313 p.

10. Modern History Sourcebook: World War I Poetry [Электронный ресурс] // Fordham University. The Jesuit University of New York. — Режимдоступа:http://www.fordham.edu/halsall/mod/1914warpoets.html#sassoon.– Загл. с экрана. Дата обращения: 17.11.2014.

11. Poems and Poets of the First World War [Электронный ресурс] // The Great War (1914-1918). — Режимдоступа:http://www.greatwar.co.uk/poems/index.htm.– Загл. с экрана. Дата обращения: 19.11.2014.

12. Sonnets of World War I [Электронный ресурс] // Sonnets of World War I. — Режимдоступа: http://www.sonnets.org/wwi.htm.– Загл. с экрана. Дата обращения: 17.11.2014.


About this article

Author: Temkina V.L.

Year: 2015


Editor-in-chief
Sergey Aleksandrovich
MIROSHNIKOV

Crossref
Cyberleninka
Doi
Europeanlibrary
Googleacademy
scienceindex
worldcat
© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OSU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: С.А. Мирошников
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru
1999–2021 © CIT OSU